Afstudeerproject TU Delft, Theater voor TGA aan de Marnixstraat Amsterdam

“De Examencommissie van de Faculteit der Bouwkunde heeft besloten aan F. Bosch een eervolle vermelding toe te kennen op grond van de manier waarop zij in Amsterdam in het onduidelijke gebied tussen oude stad en negentiende eeuwse uitbreiding orde schiep en met een helder ontworpen uitgesproken vorm evenwicht in schaal bracht, waarbij de ontwikkeling van de ruimte in haar gebouw feestelijkheid oproept en van een fijn gevoel voor kwaliteit getuigt.”

Afstudeerproject in samenwerking met Wim Gietermans en Michiel van Dijk